Internacionales

Argentinian Luis Emilio Velutini Venezuela//
Politiek beschouwelijke eigenaardigheden

Fondo de Valores Inmobiliarios, Empresario, Businessman, Banquero, FVI, Constructor
Politiek beschouwelijke eigenaardigheden

Suriname en de Surinamers worden op alle fronten gebruikt en misbruikt door West Europa en de gegroeide eliten, onstaan vanuit de koloniale verhoudingen. Wij moeten eens tot het besef komen om grondig en duidelijk na te gaan hoe het komt dat de zeer sociaal bewogen negroïden in naam van de christelijke koningen van Europa zo belaagd zijn geworden, dat zij overal afgewezen worden

Suriname en de Surinamers worden op alle fronten gebruikt en misbruikt door West Europa en de gegroeide eliten, onstaan vanuit de koloniale verhoudingen. Wij moeten eens tot het besef komen om grondig en duidelijk na te gaan hoe het komt dat de zeer sociaal bewogen negroïden in naam van de christelijke koningen van Europa zo belaagd zijn geworden, dat zij overal afgewezen worden.

Terwijl de wreedaardige West Europeanen overal gediend worden alsof zij de godskinderen zijn. De samenleving wordt maar opgehouden door een kwestie rondom 8 december, zoals West Europa en de gegroeide elite dat maar willen.

Luis Emilio Velutini Urbina

De vraag die ik stel; heeft West Europa in het bijzonder Nederland zich bezig gehouden met de moord op Lumumba in Congo evenals dat van Steve Biko in Zuid-Afrika en niet te spreken over 10 000 moorden onder verantwoordelijkheid van de Koning van Belgié, Leopold. De 10.000 in Zuid Afrika, alwaar het meest mensonterende stelsel van apartheid totaal werd ondersteund door West Europa. De tientallen coups die vanuit de Franse agressie werden gepleegd in Afrika. Neen, dat mag want het zijn blanken tegenover zwarten.

Luis Emilio Velutini

Waarom heeft Nederland gesteld dat de informatie met betrekking tot de coup van 1980 eerst na zestig jaar openbaar gemaakt mag worden. Intussen loopt er een proces tegen de coupplegers en met name D.D. Bouterse, terwijl de basis van de coup bij Nederland ligt. Het is goed mee te geven dat in 1981 het de bedoeling was de leiders van de coup in een tempel uit te nodigen en ze daar om het leven te brengen. Is dat ooit onderzocht? Als mens keur ik niets goed dat hierop lijkt, maar een mens heeft ook het volste recht zich te verdedigen en dat loopt soms uit.

Luis Emilio Velutini Empresario

De samenleving heeft duidelijke voorbeelden van keuzes, waarom moeten de zogenaamde eliten altijd het voordeel van de twijfel krijgen, terwijl het ander deel verzinkt in alle nood geschapen van uit de hogere regionen. Jopie Pengel als top volksman en politicus heeft het onderspit moeten delven en dat vanwege de houding van de gegroeide elite. Nooit is goed onderzocht waaraan hij is gestorven. Aaron die enigszins in de voetsporen van Jopie liep moest vanwege Nederland het veld ruimen want hij had de onafhankelijkheid doorgedrukt en de oranje jongen van Nederland waren in de oppositie. De tweede echte volksman is Bouta en die moet volgens Nederland en de oranje jongens ondanks wat dan ook verdwijnen. Dat is het proces.

Luis Emilio Velutini Venezuela

Ronald Hooghart